ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν το email για την δημιουργία του κωδικού πρόσβασης σας στην πλατφόρμα του προγράμματος δεν βρίσκεται στον φάκελο εισερχόμενα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου τότε πιθανότατα βρίσκεται στον φάκελο ανεπιθύμητη αλληλογραφία(spam). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα κατάρτισης(ΚΕΚ) με τον οποίο συνεργάζεστε.

Ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογείτε για την είσοδο σας στην πλατφόρμα του προγράμματος πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με τον κωδικό που έχετε αρχικά δημιουργήσει(διάκριση πεζών-Κεφαλαίων και με λατινικούς χαρακτήρες). Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ερώτηση #3.

Επιλέγετε το πεδίο ‘’Σύνδεση’’ στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας και στην συνέχεια το πεδίο ‘’Ξέχασα τον κωδικό μου’’. Πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη (username) ή την διεύθυνση email μας ώστε να σας αποσταλεί εκ νέου σύνδεσμος και οδηγίες για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στην περίπτωση αυτή κρατάτε τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα και αναμένεται επικοινωνία από τον φορέα (ΚΕΚ) που έχει αναλάβει την κατάρτιση σας.

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του στον δικό του χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος.

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε μία τηλεδιάσκεψη με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του τμήματος.

Για να μπορέσει ένας εκπαιδευόμενος να μελετήσει το υλικό της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Αρχικά από την σελίδα του Ταμπλό ο εκπαιδευόμενος μέσα από το μενού Τα μαθήματά μου, επιλέγει το μάθημα που είναι εγγεγραμμένος. Το σύστημα μεταφέρει τον εκπαιδευόμενο στην σελίδα του μαθήματος. Οι δραστηριότητες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης βρίσκονται κάτω από τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης και έχουν ως χαρακτηριστικό σύμβολο το πορτοκαλί κουτί.

Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει την σύγχρονη τηλεκατάρτιση πρέπει να εισέλθει στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, αυτό γίνεται με τους επόμενους τρόπους.

Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής μπορεί να δει τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσα από το μπλοκ Χρονοδιάγραμμα που βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας Ταμπλό, ή στο δεξί μέρος της ίδιας σελίδας από το μπλοκ Επικείμενα γεγονότα.

Ένας ακόμα τρόπος για να δει κάποιος τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης είναι μέσα από την σελίδα του μαθήματος που είναι εγγεγραμμένος. Οι συνεδρίες βρίσκονται στο μπλοκ Σύγχρονη τηλεκατάρτιση που βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας του μαθήματος κάτω από το εισαγωγικό βίντεο παρουσίασης, και στο δεξί μέρος της ίδιας σελίδας στο μπλοκ Επικείμενα γεγονότα.

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση έχει ως χαρακτηριστικό σύμβολο το "μπλε κύκλο" με το γράμμα b

Ο εκπαιδευόμενος έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει συγκεκριμένες ώρες τις ενότητες του μαθήματος. Σχετικό έγγραφο (Διάρθωση Προγράμματος - Ώρες Κατάρτισης/Πρακτικής) με τις απαιτούμενες ώρες είναι αναρτημένο στη σελίδα του μαθήματος. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το πόσες ώρες έχει αφιερώσει στην μελέτη της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, αλλά και πόσες ώρες έχει συμμετέχει στην σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Στο δεξί μέρος της σελίδας του μαθήματος, υπάρχει το μπλοκ Διαμορφώσιμες αναφορές. Σε αυτό εμφανίζονται δύο επιλογές, μία για την εμφάνιση αναφοράς για την ασύγχρονη και μία για την σύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Ανακοινώσεις

 27 Jan 2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 27 Jan 2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ