ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν το email για την δημιουργία του κωδικού πρόσβασης σας στην πλατφόρμα του προγράμματος δεν βρίσκεται στον φάκελο εισερχόμενα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου τότε πιθανότατα βρίσκεται στον φάκελο ανεπιθύμητη αλληλογραφία(spam). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα κατάρτισης(ΚΕΚ) με τον οποίο συνεργάζεστε.

Ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογείτε για την είσοδο σας στην πλατφόρμα του προγράμματος πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με τον κωδικό που έχετε αρχικά δημιουργήσει(διάκριση πεζών-Κεφαλαίων και με λατινικούς χαρακτήρες). Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ερώτηση #3.

Επιλέγετε το πεδίο ‘’Σύνδεση’’ στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας και στην συνέχεια το πεδίο ‘’Ξέχασα τον κωδικό μου’’. Πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη (username) ή την διεύθυνση email μας ώστε να σας αποσταλεί εκ νέου σύνδεσμος και οδηγίες για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στην περίπτωση αυτή κρατάτε τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα και αναμένεται επικοινωνία από τον φορέα (ΚΕΚ) που έχει αναλάβει την κατάρτιση σας.

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του στον δικό του χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος.

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε μία τηλεδιάσκεψη με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του τμήματος.

Για να μπορέσει ένας εκπαιδευόμενος να μελετήσει το υλικό της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Αρχικά από την σελίδα του Ταμπλό ο εκπαιδευόμενος μέσα από το μενού Τα μαθήματά μου, επιλέγει το μάθημα που είναι εγγεγραμμένος. Το σύστημα μεταφέρει τον εκπαιδευόμενο στην σελίδα του μαθήματος. Οι δραστηριότητες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης βρίσκονται κάτω από τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης και έχουν ως χαρακτηριστικό σύμβολο το πορτοκαλί κουτί.

Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει την σύγχρονη τηλεκατάρτιση πρέπει να εισέλθει στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, αυτό γίνεται με τους επόμενους τρόπους.

Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής μπορεί να δει τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσα από το μπλοκ Χρονοδιάγραμμα που βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας Ταμπλό, ή στο δεξί μέρος της ίδιας σελίδας από το μπλοκ Επικείμενα γεγονότα.

Ένας ακόμα τρόπος για να δει κάποιος τον χρονοπρογραμματισμό της σύγχρονης τηλεκατάρτισης είναι μέσα από την σελίδα του μαθήματος που είναι εγγεγραμμένος. Οι συνεδρίες βρίσκονται στο μπλοκ Σύγχρονη τηλεκατάρτιση που βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας του μαθήματος κάτω από το εισαγωγικό βίντεο παρουσίασης, και στο δεξί μέρος της ίδιας σελίδας στο μπλοκ Επικείμενα γεγονότα.

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση έχει ως χαρακτηριστικό σύμβολο το "μπλε κύκλο" με το γράμμα b

Ο εκπαιδευόμενος έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει συγκεκριμένες ώρες τις ενότητες του μαθήματος. Σχετικό έγγραφο (Διάρθωση Προγράμματος - Ώρες Κατάρτισης/Πρακτικής) με τις απαιτούμενες ώρες είναι αναρτημένο στη σελίδα του μαθήματος. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το πόσες ώρες έχει αφιερώσει στην μελέτη της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, αλλά και πόσες ώρες έχει συμμετέχει στην σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Στο δεξί μέρος της σελίδας του μαθήματος, υπάρχει το μπλοκ Διαμορφώσιμες αναφορές. Σε αυτό εμφανίζονται δύο επιλογές, μία για την εμφάνιση αναφοράς για την ασύγχρονη και μία για την σύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Ανακοινώσεις

 24 Jun 2021 Τελική Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 20 Apr 2021 5η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 24 Feb 2021 4η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 04 Feb 2021 3η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 09 Dec 2020 2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 25 Nov 2020 1η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» Παρασκευή 27/11/2020 Ώρα: 13:30 
 15 May 2020 Ανακοίνωση περί συγκρότησης οριστικού πίνακα επιτυχόντων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 08 May 2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 04 May 2020 Συγκρότηση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» μόνο για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
 13 Apr 2020 Β Κύκλος Αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 27 Jan 2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 27 Jan 2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 19 Nov 2019 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 12 Nov 2019 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 05 Nov 2019 Συγκρότηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συμμετοχή στην «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 18 Oct 2019 Παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών της πράξης
 27 Sep 2019 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη
 26 Aug 2019 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»