Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (ΠΑΣΕΕΕΔ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των Αντιρρήσεων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών/υποέργα.

Μπορείτε να ανακτήσετε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης, μαζί με τον Πίνακα, κάνοντας κλικ εδώ.