Παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών της πράξης

Ο Π.Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ. αναφορικά με την Πρόσκληση Ωφελουμένων 2/2019 για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» αποφάσισε την παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίων μέχρι την Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 15:00.