Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη

Ο Π.Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ. κατόπιν Συνεδρίασης στις 26/9/2019 αποφάσισε και ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του φορέα 024.paseeed.gr παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 15:00.

Η προθεσμία παραλαβής από τον ΠΑΣΕΕΕΔ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 18/10/2019 και ώρα 15:00.