5η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα ΠΑΣΕΕΕΔ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (Π.Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», με κωδικό ΟΠΣ 5003109.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την Πράξη, ο ΠΑΣΕΕΕΔ διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:  «Η υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 π.μ. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα διαδικτυακά από την παρακάτω σύνδεση:Η παρακολούθηση της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Meeting number: 163 893 1950

Meeting password: NXuAZkQT533 (69829578 from phones and video systems)


Είσοδος στο Workshop

Η παρακολούθηση του workshop θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Meeting number: 163 819 6223

Meeting password: tjDZRPYE367 (85397793 from phones and video systems)


Χρηματοδότηση της Πράξης

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017ΣΕ11910033