Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Σήμερα Δευτέρα 26/8/2019, και από της 12:00 μ.μ., και έως 29/9/2019, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας». 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες του ιστότοπου.